Baucem - cement
   Strona Główna      O Firmie      Oferta      Mapa dojazdu      Kontakt  

Spoiwa

Spoiwa BAUWEG PSD

 

Spoiwa BAUWEG PSD uzyskały pozytywną aprobatę techniczną IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) jak również certyfikat ITB (Instytut Technik Budowlanych) w zakresie zakładowej kontroli produkcji (ZKP).

Spoiwa BAUWEG PSD mogą być stosowane w inżynierii komunikacyjnej do wykonywania:

  1. ulepszonych podłoży przy gruntach słabych marki stabilizacji 0,5 MPa
  2. ulepszeń mieszanek do stabilizacji mechanicznej wg normy PN-S-06102:1997
  3. warstw wzmacniających i ulepszonych podłoży nawierzchni dla kategorii obciążonych ruchem od KR1 do KR6 lub do wykonywania dowolnych warstw podbudów dla dróg obciążonych ruchem kategorii od KR1 do KR4 marki stabilizacji 1,5 MPa lub 2,5 MPa wg „Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych”
  4. podbudów zasadniczych dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR2 lub podbudów pomocniczych dla dróg obciążenia ruchem od KR1 do KR6 marki stabilizacji 5,0 MPa wg „Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych”
  5. podbudów zasadniczych lub podbudów pomocniczych dla dróg obciążonych ruchem od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych” marki stabilizacji 9,0 MPa

Odpowiednio dobrana receptura mieszanki spoiw hydraulicznych, pucelanowych oraz naturalnych domieszek gwarantuje że spoiwa BAUWEG PSD mogą być z powodzeniem stosowane również:

  1. do ulepszania i stabilizacji podtorza kolejowego wg Warunków technicznych utrzymania podtorza kolejowego D-4
  2. do ulepszania i uszczelniania na składowiskach odpadów, przy zapewnieniu wymaganego wskaźnika wodoprzepuszczalności
  3. do niwelacji terenu i przy rekultywacji terenu
  4. w budownictwie wodnym do budowy wałów przeciwpowodziowych i zapór ziemnych

Spoiwa drogowe BAUWEG PSD produkowane są w czterech klasach:

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą, nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiednią klasę spoiwa BAUWEG, jak również dostosować odpowiednie dozowanie, które będzie gwarantować osiągnięcie optymalnych właściwości spoiwa do podłoża.

 
Rzetelna firma


wykonanie: Konrad Ogar (www.webimpuls.pl)